Siirry suoraan sisältöön

Taasko sitä SoTea?

  • tehnyt

Hyvä kysymys.  

Me Kokoomuslaiset emme näe mitään lisäarvoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden hallintomallin uudistamisella maakuntamalliin ihmisen näkökulmasta. Ei minkään hallintomallin odottelu tai hallinnollisen uudistuksen tuleminen paranna yhdenkään kuntalaisen sosiaali- ja terveyspalveluita. Se pitää tehdä itse, kunnassa. Siihen meillä on täysi mahdollisuus omassa kunnassa, jopa velvollisuus. 

Meillä Huittisissa hallintomallin uudistamista ei ole odoteltu vaan on tehty määrätietoisesti uudistuksia ja parannuksia joilla kuntalaiset saavat paremmin ja laajemmin tarvitsemiaan palveluita ja kunnan taloudellinen kantokyky saadaan näiltä osin kestävämmälle pohjalle.  

On perustettu perhekeskus poikkihallinnollisena yhteistyönä perheiden tarpeeseen, uudistettu terveyskeskuksen avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta tiimimalliin, monipuolistettu ikäihmisten palveluiden rakennetta ääripäistä välimuotiseen hoivaan, panostettu omaishoitajien tukemiseen, täydennetty terveyskeskussairaalan vuodeosastotoimintaa 24/7 toimivalla kotisairaalalla, keskitetty kiinteästi toimiva hammashuolto keskushammashoitolaan täydennettynä liikkuvalla mobiiliyksiköllä, vahvistettu kotihoitoa, tiivistetty toimintoja uudempiin käytössä oleviin rakennuksiin ja paljon muuta. 

Erittäin tärkeää on ollut tehdä työtä yhdessä muiden toimijoiden kanssa, monituottajamallilla. Ilman yksityisen- ja kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia, emme kunnassa saisi aikaan näin ketterästi nykyaikaisia uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kuntalaisten tulee saada palvelunsa oikea-aikaisesti ja ilman turhia viivytyksiä. Huomioon tulee ottaa ihmisen oma halu vaikuttaa tarvitsemansa palvelun sisältöön. Palvelusetelin käyttöä on jo laajennettu oman toiminnan rinnalle ja edelleen pitää lisätä sen tarjoamien mahdollisuuksien käyttöönottoa. On jokaisen kuntalaisen etu, että kaikki käytettävissä oleva osaaminen on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palveluntarvitsijan käytettävissä. Vain näin vältymme yhä raskaamman palvelutarpeen muodostumiselta raskaampine kuluineen. 

Maakunnankin kokoisia palveluiden koordinointitarpeita ja järjestämistarpeita on, erityisesti suppeiden erityispalveluiden ja yksittäisten osaajien varassa olevassa toiminnassa. Valmistelu SataSoten osalta on ollut sisällöllistä ja hyvässä hengessä tapahtuvaa ja näin tulee toki ollakin, mutta edelleenkin on niin, että kuntien välisellä yhteistyöllä voidaan vastata laajempia harteita tarvitsevien palveluiden järjestämiseen.  

Huittisten kokoomus haluaa voimakkaasti korostaa ja valvoa, että jatkossakin kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelut tulee tapahtua lähellä ihmistä, meillä täällä Huittisissa. Omat palvelumme ovat kansallisessa vertailussa erittäin hyvää tasoa ja sen sijaan, että maakunnallinen hallintoelin alkaisi niitä karsia tai siirtää, tulee niihin jatkossakin panostaa voimakkaasti, jotta epätarkoituksenmukaisilta erikoissairaanhoidon kuluilta voidaan välttyä ja erityistason palveluihin ei koskaan ajauduta vain siitä syystä, ettei peruspalveluita ole saatavilla. 

Tätä me haluamme ja me pystymme tähän! 

Avainsanat: